Länksamlingar på internet

När internet slog igenom på 1990-talet var det vanligt med länkkataloger och vissa aktörer hade också ett annat mer översiktligt gränssnitt, t.ex. infarten.

Det fanns sökmotorer också t.ex. lycos och altavista men det var ofta svårt att hitta rätt sida med dessa eftersom algoritmerna inte var tillräckligt bra för att hitta ett träffsäkert resultat, utan ofta sökte man istället igenom de länkar som var listade i länkdatabasen.

Sedan kom andra mer träffsäkra sökmotorer av vilka google blev den mest framgångsrika i stora delar av världen.

Men trycket att t.ex. ranka upp komersiella sidor i sökmotorn är stor så ibland visas inte mer faktainnehållande sidor på en synlig plats i sökresultatet utan länkkatalogerna fyller fortafarande sin uppgift.