Länksamlingar på internet

När internet slog igenom på 1990-talet var det vanligt med länkkataloger och vissa aktörer hade också ett annat mer översiktligt gränssnitt, t.ex. infarten.

Det fanns sökmotorer också t.ex. lycos och altavista men det var ofta svårt att hitta rätt sida med dessa eftersom algoritmerna inte var tillräckligt bra för att hitta ett träffsäkert resultat, utan ofta sökte man istället igenom de länkar som var listade i länkdatabasen.

Sedan kom andra mer träffsäkra sökmotorer av vilka google blev den mest framgångsrika i stora delar av världen.

Men trycket att t.ex. ranka upp komersiella sidor i sökmotorn är stor så ibland visas inte mer faktainnehållande sidor på en synlig plats i sökresultatet utan länkkatalogerna fyller fortafarande sin uppgift.

 

Internet förr och nu

Internets utveckling

Det var först under 1990-talet som internet blev tillgängligt för gemene man och man insåg att internet skulle förändra och påverka vårt sätt att leva och ännu senare som internet blev ett självklart verktyg för handel, att marknadsföra företag, sprida information och kommunicera mellan människor.

 

Men det var redan i slutet av 1960-talet som det frö till det som sedan blev internet började utvecklas och växa. Från början handlade det om ett projekt som resulterade i att man kunde få fyra olika datorer att kommunicera med varandra. Kommunikationen innebar att man kunde skicka filer och även kunna logga in på de övriga datorsystemen. Finansieringen skedde delvis av försvarsindustrin i USA och projektet fick namnet ARPA, Advanced Research Projects Agency. Målet var att datorkommunikationen inte skulle avbrytas mellan övriga datorer om någon förbindelse eller någon dator slutade att fungera. En bakomliggande tanke var att kunna fortsätta kommunicera även under och efter en bombattack mot ett eller ett par av noderna.

Projektet ARPA blev lyckat och snart började alltfler datorer att ansluta sig. Från början var det främst Universitetsinstitutioner. Det nya nätverket som nu växte fram och blev allt större kom att kallas för ARPAnet.

Till en början skedde kommunikationen via det publika telefonnätet.

You´ve got mail – 1970-talet

I början av 1970-talet började två forskare att skicka filer mellan sig för att kommunicera med varandra. Filöverföringsprogrammet modifierades och anpassades till att enklare kunna skicka textmeddelanden  och grunden lades för kommunikation via e-post.

TCP/IP skapade förutsättningar

I mitten av 1970-talet grundlades dagens Internet genom att protokollen Transmission Control Protocol (TCP) och Internet Protocol (IP) utvecklades. Nu kunde allt fler datorer och hela nätverk ansluta sig till ARPAnet. Det var inte längre fråga om ett experiment utan ett fullt fungerande nätverk med helt nya möjligheter.

Internet hade fötts – 1980-talet

Den militära finansieringen gällde nu även implementeringen av TCP/IP. Allteftersom fler datorer anslöt sig och ARPAnet fick större spridning, skapades en oro över säkerhetsriskerna. 1982 bestämdes därför att militären skulle skulle skapa och använda Milnet, ett eget nätverk för militärt bruk. Till viss del var ARPAnet och Milnet fortfarande integrerade med varandra, men under strikt kontrollerade former. I och med denna uppdelning hade ARPA Internet fötts, som inom kort började kallas för Internet.

1985, beslöt sig den Amerikanska statliga organisationen National Science Foundation (NSF) att satsa på Internet. Satsningen innebar bland annat finansiering av superdatorer som skulle bli tillgängliga för institutioner genom att utnyttja kanaler som omfattades av Internet. Dessa superdatorer, närmare bestämt fem stycken, placerades ut på strategiska platser runt om i USA. Satsningar gjordes för att öka bandbredden från 56 kbps till 1,5 Mbps. Internets ryggrad, ”backbone”, hade skapats. Det nya nätet, vilket blev en viktig del av Internet, kallades NSFNET.

The Internet Worm

Internet hade vuxit utan några större störningar eller haverier men den 2 november 1988 hände något ingen hade förutspått som gav insikt om dess sårbarhet. Ett program startade på en dator som sedan samlade information om användare, datorer och nätverk. Informationen användes sedan för att göra intrång på andra datorer där samma sak upprepade sig och spred sig över Internet. Resultatet blev att ett tusental datorer på Internet blev infekterade och nätverksprestandan gick i botten och störde trafiken på Internet under flera dagar. Denna incident blev sedan känd som ”the Internet Worm”. CERT, Computer Emergency Response Team, bildades sedan för att övervaka Internets säkerhet.

I början av 1990-talet var Internet bestående av ca 25 tusen sammankopplade nätverk. Lokala nätverk var sammankopplade med regionala nät, som i sin tur var länkade till nationella nät, vilka hade förbindelse med det internationella nätet. Den militära kontrollen minskade drastiskt och Internet blev ett kommersiellt nät med statligt inflytande.

Infrastrukturen för Internets tillväxt var till viss del byggd. Alltfler människor kunde upptäcka den nya världen i ”Cyberspace”. Program som ”Gopher” användes för att förenkla interaktionen med nätet och underlättade informationssökningen. Andra program var Archie som användes för att hålla reda på alla miljontals filer som plötsligt blev tillgängliga för de Internetanslutna. WAIS blev ett sätt att söka igenom databaser runtom på Internet. Det gick även att använda WAIS via Gopher. Internet växte men nu skedde något som skulle innebära en explosion avseende antalet Internetanvändare.

 

World Wide Web, (WWW) ett helt nytt sätt för användaren att navigera och söka information på Internet introducerades.  Med World Wide Web, W3, så kom ett revolutionerande verktyg som strukturerade informationen och gjorde den mer tillgänglig. W3 baserades, då som även nu, på hypertext vilket innebär att informationen organiserades genom referenser som idag kallas för länkar. Wordl Wide Web blev till tack vare skapandet av http-protokollet som utvecklades av Tim Berners-Lee i slutet av 1980-talet, men som nu först 1993/94. fick sitt genomslag. Internet var inte längre ett strikt hierarkiskt system där man bara kunde förflytta sig ned och upp utan nu blev informationen tillgänglig i alla riktningar.

World Wide Web blev tillgängligt via ett klientprogram som hette Mosaic, den första webbläsaren. Mosaic utvecklades av Jim Clark och Marc Andreessen, som sedan startade företaget Netscape med webbläsaren Netscape Navigator som huvudprodukt och som var den helt dominerade webbläsaren under 1990-talet.  Först 1995 släppte Microsoft Internet Explorer men det var först i och med Internet Explorer 4, 1997, som Microsoft lyckades ta några större marknadsandelar från Netscape.

Under lång tid på 2000-talet dominerade Internet Explorer fullständigt, men nya webbläsare som Opera och Firefox introducerades.